Filozofie, Principy a Vize
     
 

NAŠE PRINCIPY

1. Otevřenost globálnímu světu.
2. Respektování potřeb a přání našich zákazníků.
3. Ochrana životního prostředí.
4. Dosažení součinnosti mezi lidmi respektováním jednotlivce a jeho práce.
5. Přijímání nových myšlenek a podnětů.
6. Rychlá a bystrá reakce.

FIREMNÍ FILOZOFIE

1. Naše povinnost:
Cítit zodpovědnost za spokojenost našich zaměstnanců a za náš příspěvek celosvětovému rozvoji.
2. Naše přesvědčení:
Ctíme podnikatelskou etiku a snažíme se vytvářet dynamickou společnost s pozitivní a otevřenou atmosférou.
3. Naše zdroje:
Sbíráme zkušenosti z trhu, reagujeme na požadavky zákazníků a snažíme se překonávat jejich očekávání.
4. Naše cesta:
Soustřeďujeme se na kreativitu, na neustálé zlepšování a na plnění našich snů.
5. Náš cíl:
Dosažení světové vedoucí pozice ve využití poznatků z oblasti tření, opotřebení a mazání prostřednictvím neustálého technického zdokonalování, vývoje a inovací.

STŘEDNĚDOBÉ VIZE

Vybudování standardu produktů a služeb DAIDO METAL na světové úrovni


1. Budeme vždy poskytovat produkty a služby, které budou splňovat požadavky zákazníků.
2. Budeme udržovat a rozvíjet celosvětový systém kvality Daido Metal v souladu s globálními trendy.
3. Budeme předvídat vývoj trhu, vytvářet nové hodnoty získané z využití poznatků z oblasti tření, opotřebení a mazání a poskytovat je zákazníkům.


Výzkum a vývoj pro vytváření nových možností

1. Koncentrovat zdroje ve výzkumu a vývoji strategických produktů s využitím tržních trendů.
2. Zlepšovat naše hlavní technologie a neustále zajišťovat vedoucí pozici na trhu prostřednictvím rozvoje komplexní řady produktů.
3. Podporovat rozvoj naší celofiremní vize prostřednictvím otevřeného výzkumu a rozvojem spolupráce s našimi partnery.


Rozvoj osobností a jejich myšlení jsou základem všeho

1. Na základě naší globální filozofie vychovávat takové osobnosti, které budou schopny se aktivně uplatnit na celém světě.
2. Osobně a otevřeně komunikovat se zákazníky, vytvářet a rozvíjet transparentní pracoviště a organizaci.
3. Být schopni realizovat světové ceny založené na celosvětové konkurenceschopnosti s využitím co nejvyšší produktivity a optimální struktury nákladů.


Naším cílem je tým, který se každý den blýskne výsledky své práce.

VIZE SPOLEČNOSTI DAIDO METAL CZECH

1. Výrobce kluzných ložisek s největším podílem na evropském trhu
2. Produkce v nejvyšší kvalitě
3. 100% dodávky v množství a čase
4. Bezpečné pracovní prostředí
5. Minimální vliv na životní prostředí
6. Nejziskovější společnost skupiny DAIDO METAL
7. Velmi oblíbený zaměstnavatel v České republice