O SPOLEČNOSTI

Společnost patří do holdingu japonské skupiny Daido Metal Co., Ltd., která patří k největším výrobcům kluzných ložisek na světě a existuje již od roku 1939. Výrobní závod v Brně byl založen v roce 2005 a je první zahraniční pobočkou mimo Asii v rámci holdingu Daido Metal, která byla postavena jako nová továrna na zelené louce. Do té doby firma postupovala pouze formou akvizic.

V roce 2013 byla také založena sesterská společnost Daido Metal Co., Ltd. – Evropské technické centrum, která sídlí v prostorách výrobního podniku v Brně a zabývá se výzkumem tribologických vlastností materiálu. Výsledky tohoto výzkumu v podobě analýz zkoušených materiálů předává mateřské společnosti pro další využití ve skupině.

Vážení návštěvníci stránek společnosti DAIDO METAL CZECH,
jmenuji se Yukihiko Kagohara a od 1. dubna 2019 jsem výkonným ředitelem a jednatelem společnosti.
 
Naše společnost DAIDO METAL CZECH jedinečným způsobem spojuje japonské technologie a know how s českou – a především brněnskou průmyslovou tradicí a historií. Díky této kombinaci u nás najdete výrobky špičkové kvality, čisté a uspořádané pracovní prostředí, kvalifikované pracovníky a odborníky, férový přístup k zaměstnancům, dobrý tým a společnou chuť být lepší a lepší.
 
Řídíme se heslem “Vytvářejme firemní kulturu. Díky ní se budeme neustále rozvíjet.” 
Dobrou firemní kulturu budujeme pozitivní myslí, energickým přístupem a optimismem.

Yukihiko Kagohara

Ředitel

Historie

2021

Instalace polymerové povlakovací linky pro motorová ložiska

2017

Přes 300 zaměstnanců společnosti

2016

Zahájení výroby turbocharger ložisek

2013

Založení sesterské společnosti pro výzkum a vývoj - Daido Metal Co., Ltd. – Evropské technické centrum

2013

Zahájení výroby v nové hale, instalace technologie povrchových úprav

2012

Výstavba druhé haly

2010

Zahájení výroby motorových ložisek

2007

Rozšíření výroby polymerových ložisek

2006

Zahájení výroby polymerových ložisek

2005

Založení výrobního závodu v ČR, DAIDO METAL CZECH, s.r.o.

1939

Založení mateřské společnosti DAIDO METAL v Nagoya City, Japonsko

Daido Metal ve světě

Ekologická zodpovědnost

Naše mateřská společnost Daido Metal Co., Ltd. vyvíjí bezolovnaté materiály, jejichž kluzné vlastnosti jsou srovnatelné s vlastnostmi tradičních materiálů z olova. Snažíme se tak o snížení zátěže životního prostředí olovnatými látkami. Vysokou úroveň našich ekologických postupů dokazují naše ložiska pro automobilový a vodohospodářský průmysl. Daido Metal se aktivně podílí na vývoji výrobků, které jsou šetrné k lidem i k přírodě.

Tyto náročné požadavky na přesnost, specifické požadavky každého jednotlivého zákazníka i požadavky norem IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, na které je společnost certifikována, kladou značné nároky na všechny zaměstnance společnosti.

VLASTNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE

Výrobní technologie používané v naší společnosti jsou tváření kovů za studena, třískové obrábění s přesností až na 0,001 mm a galvanické pokovování.

Podpora projektu Z fondu eu op piK

MOTOROVÁ LOŽISKA S POLYMEROVOU VRSTVOU
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_261/0019355
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je uvedení nové vyvinuté produkce motorových ložisek s polymerovou vrstvou s vyššími technickými a užitnými vlastnostmi na trh
a nákup technologií za účelem vytvoření unikátní výrobní linky pro výrobu vyvinuté produkce

Certifikace